Giả dối

27048-People-Are-So-Fake

Họ nói: “Chúng ta hãy chia sẻ thật nhiều điều.”
Thế rồi họ chọn lọc câu từ để mà đạt được mục đích của mình. Mục đích ấy là bất cứ thứ gì ngoại trừ “chia sẻ”. Câu từ họ chọn là một phần sự thật hoặc thậm chí không phải sự thật.

Giả dối là nghiễm nhiên như muốn vàn điều nghiễm nhiên khác. Chúng nghiễm nhiên tới mức chúng là chính ta nên ta không thể phản đối. Và vì ta không thể phản đối nên ta mới buồn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s