Đứa trẻ nhỏ

Đứa trẻ nhỏ
Cao lênh nghênh
Trong hồn dại
Đường chênh vênh

Đứa trẻ nhỏ
Chân trên mây
Tay với đất
Treo trật trầy

Thành phố lớn
Đứa trẻ nhỏ

Thế giới lớn
Đứa trẻ nhỏ

Dòng người lớn
.

– Lá –
HN.25.03.2016

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s