Vỡ

 

Vỡ

Lối vỡ đôi, khung trăng tan vụn cát

Nhào nhỡn thinh không khe nứt thời gian

Đặc quanh đen đêm trói thân hèn mạt

Chặt chân chậm, trả về góc tâm tàn

Có lẽ thôi, chờ tâm tôi rữa nát

Giết hồn im, chẳng còn tiếng hoang mang?

16.05.01

– Lá –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s