Gọi ngàn câu

BTS4
Em đã gọi anh cả ngàn câu
Ở giữa mênh mang những nguyện cầu
Mây nhuộm màu thương vương màu nhớ
Theo gió thả mình xuống cơn mơ.

Em cuộn vào mây mộng giấc êm
Bắt gió lặng im giữ ấm mềm
Mắt không yên nhờ mi khép giấu
Để được gọi anh cả ngàn câu.

——

Tặng cho cơn mơ của tôi.
– Lá –

10.06.01

 

Cre pic: on pic

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s