11. i am my own ghost (haunting the memories i love the most) – viết cho Lá

Mỗi lần đọc lại thấy thích thêm một chút. Huhu.

yoongi-namjoon

i am my own ghost (haunting the memories i love the most)

namjoon là nắng hạ lửa rực nồng nàn tháng bảy, xé đứt những dây đàn vội vã trỗi cung sầu. là mọi thứ khởi đầu tại nơi chứa muôn vàn kết thúc.

yoongi muốn phá huỷ ngay từ lần đầu tiên.

View original post 4,422 more words

Advertisements

One thought on “11. i am my own ghost (haunting the memories i love the most) – viết cho Lá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s